Türkçe TR English EN العربية AR Русский RU

Telefon Numaramız

+90 (533) 364 9490

FOKAL TEDAVİ (HIFU), DÜŞÜK VE ORTA DERECELİ PROSTAT KANSERLERİ İÇİN AMELİYATSIZ BİR TEDAVİ YÖNTEMİDİR

Son Düzenleme Tarihi : Temmuz 3, 2024

 • Londra’da “Imperial College, Department of Surgery and Cancer”de prostat kanseri konusunda dünyanın en önde gelen otoritesi olan Profesor Hashim Ahmed, başkanlığında yapılan bir çalışmada fokal tedavi (FT) etkinliğinin, radikal prostatektomi (RP)  hastalarıyla karşılaştırılması amaçlandı. Fokal tedavi için hastalarda Sonablate HIFU kullanıldı.
 • Bu çalışma Ocak 2021 de Nature dergisinde yayınlandı.(Shah, T., Reddy, D., et al. Focal therapy compared to radical prostatectomy for non-metastatic prostate cancer: a propensity score-matched study.  
 •  Çalışmanın orijinal yazısı için   Nature. 2021). https://doi.org/10.1038/s41391-020-00315-y
 • 246 RP ve 246 FT hastasında, tedavi yılı, yaşı, Gleason, T-Stage, cancer core uzunluğu ve neoadjuvant hormon kullanımı kaydedildi.
 • Radikal prostatektomi için 3-5 ve 8 yılda “Failure Free Survival” (FFS) % 86 %82 ve %79 Fokal tedavi için, %91, %86 ve %83 idi. Sekonder tedavi oranları da yaklaşık olarak radikal prostatektomi için, %16, fokal tedavi için % %17 idi. 
 • Bu karşılaştırma prostat kanseri tedavisinde minimally invasive fokal tedavinin, radikal prostatektomiye eşdeğer etkinliği olduğunu gösterdi. HIFU hastalarının hastanede sadece bir kaç saat kalmaları ve ameliyathanede bu işlem için  çok az sayıda personele ihtiyaç duyulması, onu özellikle bu Covid pandemisi sırasında ideal bir tedavi yapıyordu.
 • Profesor Hashim Ahmed, radikal prostatektomi hastalarının üçte birinin, daha sonradan verdikleri karardan pişman olduklarını, bunun da HIFU nun daha az yan tesiri olduğunun hastalara anlatılmamasından kaynaklandığını söyledi.
 • Hashim  devam ederek, fokal tedavinin, tedaviden sonra  8 yıldan daha uzun bir sürede radikal prostatektomi hastalarındakine benzer şekilde, kanser kontrolü sağladığını söyledi, fokal tedavide, idrar damlaması ve cinsel problemlerin 10 kere daha az görülmesinin de büyük bir avantaj olduğu belirtti. Fokal tedavinin her hasta için uygun olmasa da, uygun olan binlerce hastaya Fokal tedavi ve avantajlarının anlatılması gerektiğini anlattı.
 • Sonablate’in FDA onayı aldığı Ekim 2015 ten bu yana, ABD ve Avrupada yüzlerce merkezde, binlerce hastaya   HIFU tedavisi yapıldı. Bu merkezler arasında Kaliforniya, Indiana, Oklahoma, Maryland, New York, Arizona,Texas’daki üst düzey akademik klinikler vardı.  son olarak  Mayo Klinik de Sonablate kullanan  Akademik klinikler arasına katıldı.
 • ABD de pek çok üroloji uzmanı, hastalarına, cerrahi veya radyasyon tedavisine alternative olarak minimal invaziv bir alternative olarak HIFU prostat ablasyonunu öneriyor.  
 • Avrupa ülkelerinde de yagın olarak kullanılmaya başlanan, HIFU, Türkiye’de  İstanbul’dan sonra, Ankara’da Üromed Üroloji grubunda, Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut tarafından uygulanmaya başlandı.
 • Ameliyathanede, anestezi altında yapılan HIFU tedavisinden sonra hasta bir gece hastanede kalıp, ertesi gün evine gidebiliyor.