Türkçe TR English EN العربية AR Русский RU

Telefon Numaramız

+90 (533) 364 9490

PEDİYATRİK ÜROLOJİ

Pediyatrik üroloji, ana rahmindeki bebekten 18 yaşına kadar tüm çocukların ürolojik  hastalıklarıyla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini yapan bilim dalıdır. Üroloji uzmanları, yeniden bir eğitim  döneminden sonra “pediyatrik üroloji uzmanı” olur.    En sık görülen hastalıklar inmemiş

Devamını Okuyun »

İNFERTİLİTE

Her ne kadar androloji uzmanları ve her üroloji uzmanı infertilite konusunda temel tetkik ve tedavileri yapmaktaysa da, tüp bebek, mikroenjeksiyon, TESE gibi yöntemler, özel eğitim ve deneyim gerektirmektedir. Androloji ihtisası yapmış uzmanlardan

Devamını Okuyun »

ANDROLOJİ

Erkeklerin  cinsel sorunları ve penis, testis  gibi cinsel organların hastalıklarıyla ilgilene branştır.  Penis eğrilikleri, sertleşme bozukluklarının tedavisi ve penis protezi ameliyatları bu konuda spesyalize olmuş üroloji uzmanlarının konusuna girer.    Konusunun en iyileriyle ve deneyimleri

Devamını Okuyun »

ÜROONKOLOJİ

Böbrek, mesane, prostat, testis gibi üriner sistem organlarının kanserleriyle ilgilenen bilim dalıdır. Bu organ kanserlerinin tanı ve tedavileriyle ilgilenir. Bu kanserlerin tanısı ile igili  tetkikleri her ürolog yapabilir, tanı konduktan

Devamını Okuyun »

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Bazı radyologlar görüntüleme teknikleri klavuzluğunda minimal invaziv yani ince aletlerle girişimde bulunmakta mesela böbreğe kateter koymakta, böbrek kanserinin tedavisi için tümör kitlesi içine girerek radofrekans veya mikrodalga ile tedavi yapmaktadır. Bu Radyoloji uzmanlarının yaptığı bu

Devamını Okuyun »

ÜRORADYOLOJİ

Radyoloji uzmanları vücuttaki her organın radyolojik görüntülenmesi ve tanısı ile uğraşırken bazıları özellikle ürolojik organların tanısına yoğunlaşmaktadır. Bu uzmanlara üroradyoloji uzmanı denilmektedir.  Prostat ve böbrek kanserlerinin MR ve Multiparametrik MR

Devamını Okuyun »